Tegen een dichte deur aanlopen

Op deze pagina

  Column
  Jonge vrouw leest een boek in een stoel

  René (niet de echte naam) heeft een vorm van autisme en daardoor meer begeleiding en aanpassing van een werkplek nodig. Dat heet beschut werken. Hij kan dus niet bij elke werkgever aan het werk. Wel in een werkomgeving die rekening houdt met zijn mogelijkheden en beperkingen.

  René wil erg graag aan de slag en vraagt de gemeente om voor hem op zoek te gaan naar een passende functie. De gemeente is tenslotte verantwoordelijk om een beschutte werkplek aan te bieden. Hij wacht vol verwachting op een reactie van de gemeente.

  Een jaar later blijkt er nog geen zicht op een passende functie voor René. Hij dringt er bij de gemeente meerdere keren op aan. Hij doet zelfs suggesties, maar ook dat leidt tot niets. 'Waarom duurt dit zo lang? Ik heb toch recht op beschut werk, denkt René?'

  Miranda (niet de echte naam) heeft al een beschutte werkplek. Ze werkt bij een sociale werkvoorziening vanwege haar fysieke beperking. Maar het werk loopt alles behalve soepel. Ze vindt dat haar werkgever op een aantal punten niet werkt volgens de regels in de CAO. Miranda heeft moeite om dit zomaar te laten gebeuren. Ze klaagt hierover bij haar werkgever maar vindt dat haar klacht onvoldoende serieus wordt genomen.  

  Miranda stapt vervolgens naar de gemeente. Uiteindelijk heeft ze daar een gesprek, maar wordt daar ook al niet serieus genomen. Ze wordt met haar klacht weer teruggestuurd naar haar werkgever. Terwijl ze daar juist niet verder kwam! Waar kan ze nou terecht?

  Ze vindt het behoorlijk teleurstellend dat de gemeente geen actie onderneemt. Ook vindt ze de klachtenprocedure van haar werkgever en de gemeente totaal niet duidelijk. En waarom neemt niemand haar serieus?

  In de zaken van René en Miranda heeft de Nationale ombudsman zich sterk gemaakt voor het bereiken van een oplossing. Ik wil beter zicht krijgen op de aard en omvang van de problemen met beschut werk. Niet iedereen weet waar hij of zij met een klacht terecht kan en wie waarvoor verantwoordelijk is.

  Ik maak mij zorgen over de kwetsbare mensen die meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn. Ze vinden het moeilijk de juiste wegen te bewandelen en zijn bang voor mogelijke negatieve gevolgen.

  Deze week openden wij een meldpunt waar mensen een signaal kunnen afgeven of een klacht kunnen indienen. Neem contact met ons op als je tegen knelpunten aanloopt met beschut werk. Wij zijn bereikbaar via beschutwerken@nationaleombudsman.nl. Bellen kan ook, elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur via ons gratis telefoonnummer  0800-3355 555.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 19 januari jl.