Een kostbaar geheugensteuntje

Op deze pagina

  Column
  Foto van een vrouw met koffie in haar hand

  Sandy (niet de echte naam) heeft al jaren een parkeervergunning. De gemeente stuurt haar altijd voor het einde van het jaar een herinneringsbrief per post. Ze is blij met deze service want dan vergeet ze niet op tijd een nieuwe vergunning aan te vragen. Maar dan besluit de gemeente de herinnering niet meer per post te versturen. Voortaan krijgen vergunninghouders van wie de gemeente een e-mailadres heeft, alleen nog maar een herinnering per mail.

  Dat komt Sandy duur te staan. Van haar was wel een e-mailadres bekend, maar ze heeft helemaal geen mail ontvangen! Ook niet in de spam-box. En omdat Sandy niet wist dat zij de herinnering voortaan per e-mail zou krijgen – de vergunninghouders waren daar namelijk niet over geïnformeerd –wachtte zij zoals altijd op de herinnering per post. Sandy is opeens haar geheugensteuntje kwijt en vergeet dan ook de vergunning op tijd aan te vragen. Met een boete als gevolg…

  Sandy klaagt hierover bij de gemeente. Maar die vindt haar klacht niet gegrond. Volgens de gemeente kan en mag een vergunninghouder er niet op vertrouwen dat de gemeente een herinnering stuurt. Ook een brief per post kan zoek raken. Daarnaast laat de gemeente via de website en in de lokale krant weten dat het weer tijd is om de vergunning te verlengen. Volgens de gemeente zijn er dus genoeg manieren om aan de informatie te kunnen komen. En hebben ze daarmee aan hun plicht om burgers te informeren voldaan.

  Maar Sandy is niet tevreden met de reactie van de gemeente. Als de gemeente besluit om van papier naar digitaal over te stappen, dan vindt zij dat de gemeente dit per brief aan de vergunninghouders die het zal raken moet laten weten. Daarnaast zou de gemeente moeten controleren of het e-mailadres dat bekend is wel klopt. Daarom neemt zij contact met ons op. Onze medewerker Denise (niet de echte naam) onderzoekt de klacht van Sandy. 

  De ombudsman stelt voorop dat vergunninghouders zelf verantwoordelijk zijn om de vergunning op tijd te verlengen. De gemeente is niet verplicht om hen een herinneringsbrief te sturen. Maar als de gemeente de manier van informeren opeens verandert, dan ligt het volgens de ombudsman op de weg om hen persoonlijk te informeren. In het geval van Sandy heeft de gemeente de vergunninghouders niet laten weten over te stappen van papier naar digitaal. Daarmee gaat de gemeente in dit geval voorbij aan een goede informatieverstrekking. Met een kostbaar geheugensteuntje voor Sandy tot gevolg.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

  Deze column is verschenen in de Telegraaf van zaterdag 26 oktober 2019.