U bent hier niet meer welkom

Op deze pagina

  Column
  man verlaat gebouw, loopt trappen af

  Omdat hij bijna twee jaar ziek is, vraagt Stanly* een WIA-uitkering aan bij het UWV. Na een beoordeling door de verzekeringsarts heeft hij nog een gesprek met de arbeidsdeskundige. Dit gesprek loopt allesbehalve prettig. Stanly wordt uiteindelijk door de beveiliging naar buiten gebracht. Een paar dagen later krijgt hij een brief van het UWV. Hij mag de komende twee jaar niet meer naar binnen bij de kantoren van het UWV. Hij krijgt een pandverbod. Maar hoe zit het dan met zijn kant van het verhaal?

  Stanly wordt wel verrast door deze maatregel en dient hierover een klacht in bij het UWV. Hij vraagt zich af waarom het UWV niet naar zijn kant van het verhaal heeft gevraagd. Hij vindt het opgelegd pandverbod wel erg streng. Voor hem verliep het gesprek ook niet prettig. De arbeidsdeskundige was te laat, luisterde niet en liet zich discriminerend uit over hem. Het naar buiten begeleiden door de beveiliging was in zijn ogen niet nodig maar hij ging wel rustig mee.

  In een reactie laat het UWV Stanly weten dat een melding van agressie door een bezoeker altijd wordt geregistreerd in het Agressie Registratiesysteem Overheden (ARO). Dat staat in de UWV-regels over het omgaan met agressie. Daar staat ook in dat de teammanager Stanly had moeten vragen naar zijn kant van het verhaal. Om die reden wordt het pandverbod teruggebracht naar een jaar. Stanly heeft namelijk wel agressie getoond vindt het UWV. De arbeidsdeskundige herkent zich niet in zijn verhaal over haar gedrag. Stanly is niet tevreden met deze reactie. Het UWV houdt geen rekening met zijn belang. Hij begrijpt ook nog steeds niet waarom hem zo'n zware maatregel wordt opgelegd. Teleurgesteld belt hij met de Nationale ombudsman.

  Medewerker Heleen gaat met de klacht aan de slag. Zij legt de klacht van Stanly voor aan het UWV en stelt onder andere vragen over de regels van het UWV hoe om te gaan met agressie, de ARO-registratie en het pandverbod.

  We geven geen oordeel over hoe de arbeidsdeskundige en Stanly precies met elkaar zijn omgegaan. Dat kunnen we nu niet meer vaststellen en de verklaringen hierover spreken elkaar tegen. Wel vinden we het belangrijk dat een overheidsinstantie een zorgvuldige afweging maakt voordat een burger een zware maatregel -zoals een pandverbod- wordt opgelegd. Onderdeel van die zorgvuldigheid is het luisteren naar alle kanten van een verhaal. Een goede uitleg over waarom je een maatregel oplegt, is natuurlijk minstens zo belangrijk. In het geval van Stanly heeft het UWV dat allebei helaas niet gedaan.

  *gefingeerde naam