Heeft u nog even?

Op deze pagina

  Column
  Foto van een vrachtwagenchauffeur

  Jaco* woont en werkt al 20 jaar als chauffeur in Roemenië. Door medische klachten kan hij niet werken en raakt hij arbeidsongeschikt. Omdat hij vroeger ook in Nederland werkte, moeten zowel de Nederlandse als de Roemeense overheid een deel van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering betalen. De Roemeense instantie stuurt daarom voor Jaco een WIA-aanvraag naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Pas een paar maanden later ontdekt de SVB dat één van de formulieren eigenlijk voor het UWV is bedoeld. In Nederland bepaalt het UWV namelijk of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het aanvraagformulier had dus meteen daarheen gestuurd moeten worden! Zodra de SVB dit ontdekt, sturen zij de aanvraag door.

  Door al het wachten wordt Jaco wel wat ongeduldig. Hij heeft geen werk meer en ontvangt slechts een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Roemenië. Op deze manier komt hij in de financiële problemen. En dat is natuurlijk ook niet echt goed voor zijn gezondheid. Tussen het UWV en Jaco is er ondertussen over en weer veel contact. Alleen de beslissing op zijn aanvraag blijft maar uit. Er is namelijk aanvullend medisch onderzoek nodig, zegt het UWV. Had dat niet eerder duidelijk kunnen worden? En waarom eigenlijk extra onderzoek? De maat is vol, Jaco mailt ons zijn klacht over de hele gang van zaken. Onze medewerker, Albertien zorgt ervoor dat zijn klacht over de behandelingsduur wordt afgehandeld. Ook vraagt zij het UWV of er andere manieren zijn om de benodigde medische informatie te verkrijgen. Helaas, een andere oplossing is er niet, de gegevens uit Roemenië zijn echt nodig om een beslissing te nemen en daar moet op worden gewacht, aldus het UWV.

  Uiteindelijk ontvangt Jaco na ruim zes maanden een afwijzende beslissing. Alleen blijkt uit de brief dat het UWV de aanvraag van de Roemeense instantie verkeerd heeft begrepen! Als hij dat nou eerder had geweten, had Jaco dit meteen kunnen ophelderen. Hij tekent dan ook bezwaar aan. Maanden na de oorspronkelijke aanvraag verklaart het UWV Jaco's bezwaar gegrond. Hij heeft toch recht op een WIA-uitkering en deze wordt eindelijk met terugwerkende kracht uitgekeerd.

  Een hoop gedoe, bijna een jaar wachten en veel onzekerheid, zeker als je plotseling zonder werk komt te zitten is dat absoluut geen ideale situatie. De Nationale ombudsman vindt de klacht van Jaco gegrond. De SVB heeft niet op tijd ontdekt dat de formulieren voor het UWV bestemd waren. En het UWV is onvoldoende duidelijk geweest over de gevolgde procedure. Al tijdens het onderzoek biedt de SVB Jaco excuses aan. Nu het UWV nog!

  * gefingeerde namen
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 6 januari jl.