Kindgebonden budget

Op deze pagina

  Column
  Vrouw met donkere huidskleur

  Wat was het een toestand, de scheiding… Sonja* is blij dat het in ieder geval voor de kinderbijslag goed is geregeld. Zij en Freek* krijgen ieder op een eigen bankrekeningnummer de helft van de kinderbijslag, zoals ze hadden ingevuld op het formulier ‘wijziging gezinssituatie’ van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  Vier jaar later baalt Sonja als ze ontdekt dat ze al die tijd kindgebonden budget had kunnen krijgen en daarover tijdens de scheiding niets had gehoord of gelezen. Ze had ook zoveel aan haar hoofd gehad... En het had ook niet op het wijzigingsformulier van de SVB gestaan. Waar kun je eigenlijk terecht voor een kindgebonden budget?

  Sonja belt de SVB en hoort dat de SVB het zelf doorgeeft aan de Belastingdienst als je voor het eerst kinderbijslag aanvraagt. Ook kun je de aanvraag zelf indienen bij de Belastingdienst. Die gaat dan na of er recht op is en betaalt het kindgebonden budget ook uit. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst mensen over het bestaan van kindgebonden budget te informeren en Sonja had er zelf ook naar moeten vragen, vindt de SVB.

  Kan ze het dan alsnog aanvragen? Nee, zegt de SVB. Want alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan het kindgebonden budget krijgen en dat is Freek. Hij was dat al voor de scheiding en is dat daarna gebleven.

  Maar ook daarover had Sonja niets op het wijzigingsformulier zien staan, laat staan dat haar is gevraagd of ze akkoord was met deze situatie. De SVB zegt wel een brief te hebben gestuurd waarin staat dat Freek de aanvrager van de kinderbijslag zou blijven en haar op de hoogte zou moeten houden over zaken daaromtrent. Maar die brief had ze niet ontvangen.

  Kan de Nationale ombudsman hierin iets betekenen? Die neemt de vraag van Sonja in behandeling en constateert dat de SVB de informatieverstrekking over het kindgebonden budget inmiddels heeft aangepast. De ombudsman zoekt contact met de SVB, die Sonja daarna als aanvrager van kinderbijslag registreert over het laatste jaar, zodat ze daarover met terugwerkende kracht kindgebonden budget kan aanvragen, niet over alle jaren.

  Redelijk, vindt de ombudsman. Want hoewel het in alle hectiek lastig is zicht te krijgen op alles wat geregeld moet worden bij een scheiding, was vier jaar later aan de bel trekken wat laat. Toch vindt hij dat de SVB wel meer had kunnen ondernemen om een oplossing te vinden voor het misgelopen kindgebonden budget in de voorgaande jaren. De ombudsman beveelt de SVB aan de mogelijkheden alsnog te onderzoeken, samen met Sonja, Freek en de Belastingdienst/Toeslagen.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column