Verkeerde informatie kost geld

Op deze pagina

  Column
  Nors kijkende jongen

  Fabian* woont net over de grens in Duitsland. Hij gaat in Nederland naar school. Dan moet hij 's morgens een heel eind fietsen. Op zich vindt hij dat niet zo erg, maar bij wind tegen is het geen pretje. Zijn ouders besluiten dan ook dat hij zijn brommerrijbewijs mag gaan halen. Dan kan hij op de brommer naar school

  Een fijn vooruitzicht vindt Fabian en hij gaat op zoek naar een rijschool. Hij vindt een goede in Nederland. Omdat hij in Duitsland woont vraagt hij de rijschoolhoudster of dat geen probleem is. Dat is het volgens haar niet. De lessen gaan Fabian voor de wind en hij haalt een aantal weken later met succes zijn brommerexamen. Tijd om zijn brommerrijbewijs aan te vragen. Maar tot zijn grote verbazing krijgt hij te horen dat dat niet gaat, omdat hij niet in Nederland woont.

  Hij gaat naar de rijschoolhoudster en vraagt waarom zij hem hierover verkeerd heeft geïnformeerd. Zij zegt dat ze die informatie van de Dienst Wegverkeer (RDW) heeft. Als Fabian dit zijn ouders vertelt, laten die het er niet bij zitten. Ze hebben veel kosten gemaakt voor de rijlessen en het examen. Ze stappen met hun verhaal naar de rechter en willen alsnog een rijbewijs voor hun zoon. Maar de rechter zegt dat dit niet kan. In de wet staat dat iemand voor een Nederlands rijbewijs in Nederland moet wonen. Of hier al minstens 185 dagen moet wonen voorafgaand aan de aanvraag van het rijbewijs. Het feit dat Fabian verkeerde informatie van de rijschoolhoudster heeft gekregen en zij van de RDW, verandert daar niets aan.

  Fabians ouders leggen de zaak aan mij voor. Zij vinden dat de RDW verkeerde informatie heeft gegeven. Hierdoor hebben zij onnodige kosten gemaakt voor de rijlessen en examen. Ik vraag de RDW hoe dit zit. Die laat mij weten dat in het verleden inderdaad verkeerde informatie is gegeven over wanneer je in aanmerking komt voor een Nederlands rijbewijs. Zij bieden hiervoor hun excuses aan. Wel laten ze weten dat ze Fabian niet alsnog een rijbewijs kunnen geven. Dit kan gewoon niet volgens de wet. Dat is inderdaad zo. Maar dat neemt niet weg dat Fabians ouders onnodige kosten hebben gemaakt door de verkeerde informatie van de RDW.

  Ik vraag de RDW dan ook om met de ouders in gesprek te gaan over een tegemoetkoming in de kosten. Daarbij wijs ik hen op mijn schadevergoedingswijzer. Daarin staat hoe overheidsinstanties behoorlijk kunnen omgaan met schadeclaims. Ik hoop dat Fabians ouders er met de RDW uitkomen. En ook dat Fabian snel zijn Duitse brommerrijbewijs haalt.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column