Reageer op je brieven

Op deze pagina

  Column
  Foto van een jonge vrouw

  Fien* krijgt een bijstandsuitkering. Het lukt haar om daarvan rond te komen met haar gezin. Dan ontvangt ze van de Belastingdienst een brief waarin staat dat ze een belastingschuld heeft over 2010. Die moet ze afbetalen. Hiervoor houdt de Belastingdienst maandelijks geld in op haar uitkering. Daarbij zorgen ze er wel voor dat Fiens inkomen niet onder de 'beslagvrije voet' komt. Dit is het minimum inkomen waar iemand met schulden zijn vaste lasten -zoals huur, levensonderhoud en ziektekostenverzekering- van moet betalen. Deze grens is vastgelegd in de wet en zorgt ervoor dat mensen niet onder de armoedegrens komen

  Een jaar later heeft Fien haar belastingschuld voor 2010 bijna afgelost. Maar dan dient zich alweer de belastingschuld voor het jaar 2011 aan. Hiervoor haalt de Belastingdienst in één maand 391,- euro van haar bankrekening. Een enorm bedrag dat ze niet zomaar kan missen. Ze belt met de Belastingdienst en vraagt of dit zomaar kan. Want hierdoor komt ze onder de beslagvrije voet. Ze krijgt te horen dat dit inderdaad kan, omdat het om een zogenaamde overheidsvordering gaat. Die mogen overheidsinstanties opleggen aan mensen die hun belastingschuld wel kunnen betalen, maar dat niet doen. Volgens de wet hoeven zij daarbij géén rekening te houden met de beslagvrije voet. Dit in tegenstelling tot het loonbeslag dat de Belastingdienst bij Fien deed voor de aanslag van 2010.

  Fien komt door de overheidsvordering in grote geldzorgen. Ze kan haar huur niet meer betalen en het lukt nauwelijks haar gezin te onderhouden. De problemen stapelen zich op. Ze stapt naar mij en vraagt of de Belastingdienst dit zomaar kan maken. Ze was in de veronderstelling dat ze haar Belastingschuld over 2011 op dezelfde manier kon afbetalen als voor 2010. Daarop vraag ik de Belastingdienst om uitleg. Die laat weten dat ze Fien voor betaling van de belastingschuld 2011 een aanmaning en dwangbevel hebben gestuurd. Daar heeft ze echter nooit op gereageerd en daarom zijn ze overgegaan tot de overheidsvordering. Had Fien wel van zich laten horen, dan had de Belastingdienst ervoor gezorgd dat ze haar belastingschuld 2011 op dezelfde manier kon terugbetalen als in 2010.

  Gezien Fiens benarde situatie, besluit de Belastingdienst dit alsnog zo te regelen. Fien krijgt de 391,- euro terug en kan haar schuld voor 2011 nu maandelijks aflossen zonder onder de beslagvrije voet te komen. Ik laat Fien weten dat het van groot belang is dat ze voortaan reageert op post van de Belastingdienst (en dat geldt natuurlijk niet alleen voor haar). Zo kan ze voorkomen dat ze in de toekomst weer in dezelfde situatie terecht komt.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column