2013/138: Man klaagt over onvolledig herstel van beslagvrije voet met terugwerkende kracht

Rapport

In verband met een niet betaalde belastingschuld heeft de Belastingdienst loonbeslag gelegd onder de werkgever van verzoeker. Hierbij heeft de Belastingdienst zijn beslagvrije voet te laag vastgesteld. Verzoeker heeft in eerste instantie telefonisch verzocht om correctie van zijn beslagvrije voet. Omdat de Belastingdienst geen gehoor gaf aan zijn verzoek heeft hij meerdere malen schriftelijk verzocht om correctie van zijn beslagvrije voet met volledig terugwerkende kracht. De Belastingdienst was enkel bereid om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht te herstellen tot het moment dat hij zijn eerste brief had gestuurd.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst met zijn handelswijze het vertrouwen van de burger heeft geschonden. De burger moet er op kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst al het mogelijke doet om hem een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet te garanderen. Door dit niet te doen ondermijnt de Belastingdienst de bescherming die de beslagvrije voet moet bieden. Daarmee heeft de Belastingdienst gehandeld in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

De Nationale ombudsman heeft met instemming ervan kennis genomen dat de Belastingdienst de beslagvrije voet alsnog met terugwerkende kracht tot en met december 2012 zal herstellen. Tevens heeft de Nationale ombudsman met instemming ervan kennisgenomen dat het Ministerie van Financiën bij de eerstvolgende aanpassing van de Leidraad Invordering 2008, die is voorzien per 1 januari 2014, aandacht zal besteden aan het herstel van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht.

Betrouwbaarheid

Instantie: Belastingdienst/Oost-Brabant

Klacht:

beslagvrije voet niet met volledig terugwerkende kracht willen corrigeren

Oordeel:

Gegrond