De onbereikbare Droomprins

Op deze pagina

  Column

  Bert van Leeuwen* heeft een beddenspeciaalzaak in het centrum van Baarn. Vanuit de wijde omtrek weten zijn klanten zijn winkel 'De Droomprins' te vinden. De Droomprins zit in een drukke straat met eenrichtingsverkeer die in te rijden is vanaf een belangrijk winkelplein. Na een lange en uitgebreide discussie heeft de gemeente besloten om het plein en de omliggende straten op te knappen

  De gemeente stuurt een brief over de plannen aan omwonenden en bedrijven. Leidingen worden vervangen, er wordt opnieuw bestraat en er worden mooie bomen geplant. De gemeente verwacht er ongeveer drie weken mee bezig te zijn. De gemeente schrijft dat overlast niet te voorkomen is, maar dat de aannemer samen met de gemeente er alles aan wil doen om de overlast te beperken. Een paar dagen voor de start ontvangt Van Leeuwen een tweede brief. Daarin schrijft de gemeente dat tijdens de werkzaamheden zijn straat niet per auto bereikbaar is en geeft aan waar auto's geparkeerd kunnen worden. Als er onvoorziene omstandigheden zijn, kan contact worden opgenomen met de betrokken ambtenaar.

  Voor Van Leeuwen wordt het project een nachtmerrie als blijkt dat na drie weken het werk nog lang niet klaar is. Klanten bellen hem over de bereikbaarheid en hij ziet zijn omzet kelderen. Hij schrijft de gemeente dat de herinrichting te lang duurt en dat hij er veel last van heeft. Hij vindt dat de gemeente hem niet goed heeft voorgelicht. Vanwege de lage omzet kondigt hij een claim aan. Uiteindelijk blijkt zijn straat negen weken afgesloten! De reactie lijkt voorspelbaar: "claim afgewezen!"

  Ik vind dat gemeenten mensen die een schadeclaim indienen persoonlijk aandacht moeten geven en niet de zaak mag afschuiven naar de verzekeraar. Het is onvermijdelijk dat een gemeente wel eens schade of nadeel veroorzaakt voor burgers of bedrijven. Ik vind het cruciaal dat een gemeente stil staat bij wat de burger of een ondernemer is overkomen. Aandacht voor het probleem dat is ontstaan en een houding gericht op oplossingen, het voorkomen van juridisch gebakkelei en het maken van excuses draagt bij aan het vertrouwen van inwoners in hun gemeente. Hiervoor heb ik spelregels opgesteld, die deze week zijn uitgekomen: Behoorlijk omgaan met schadeclaims.

  De gemeente Baarn heeft niet goed gecommuniceerd over de vertraging bij de wegwerkzaamheden. De gemeente heeft niet aangekondigd dat het langer zou duren en wat de oorzaak daarvan was. Na mijn onderzoek heeft de gemeente zich voorgenomen om de communicatie over wegwerkzaamheden te verbeteren.

  Het spreekt vanzelf dat een ondernemer tijdens een verminderde bereikbaarheid van negen weken meer schade heeft dan in een periode van drie weken. Dat de Droomprins negen weken slecht bereikbaar is geweest, heeft natuurlijk geleid tot omzetderving. Ik vind dat de gemeente rekening moet houden met de omstandigheden en zich zo nodig coulant moet opstellen. Gelukkig is de gemeente dit met mij eens. Binnen vier weken compenseren zij Van Leeuwen voor zijn ondervonden nadeel. Sterker nog, de andere winkelier uit de straat krijgt eenzelfde compensatie. Want gelijke monniken gelijke kappen, zo laat gemeente Baarn mij weten. Dat is nog eens behoorlijk omgaan met schadeclaims.

  * Om privacyredenen is de naam veranderd