Tante Pos weet het

Op deze pagina

    Column

    Bram* heeft zijn auto twee maanden niet nodig. Om geld te besparen, wil hij zijn kenteken daarom voor twee maanden laten schorsen bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Bij een schorsing hoeft de eigenaar van een kenteken geen motorrijtuigenbelasting, APK en WA-verzekering te betalen. Om dit te regelen gaat Bram naar het postkantoor dat immers het juiste adres is voor kentekens. Een baliemedewerker vertelt hem dat een schorsing van twee maanden niet mogelijk is. Bram kan zijn kenteken wel voor onbepaalde tijd laten schorsen en dan op ieder moment de schorsing weer opheffen, luidt het advies. Dat is voor Bram ook prima, en hij betaalt het schorsingstarief van € 68.

    Maar zodra Bram een brief van de Belastingdienst ontvangt, komt hij tot de ontdekking dat hij niet volledig is geïnformeerd. Uit de brief blijkt namelijk dat hij pas geen motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen als de schorsingsperiode minimaal drie maanden duurt. Tja, als Bram dát had geweten…dan had hij zijn kenteken nooit voor twee maanden laten schorsen. Nu heeft hij de € 68 voor niets betaald. Een tweede bezoek aan het postkantoor geeft geen verheldering. Sterker nog, de baliemedewerker laat weten dat in de instructies van de RDW niets staat vermeld over een minimumtermijn van schorsing en de gevolgen daarvan voor de motorrijtuigenbelasting. Bram klaagt bij de RDW dat hij op het postkantoor onvoldoende is geïnformeerd over de gevolgen van de schorsing. Omdat hij daardoor voor niets € 68 heeft betaald, vraagt hij aan de RDW dit bedrag alsnog te vergoeden. Maar daar denkt de RDW anders over. Die wijst met de vinger naar de Belastingdienst. Al met al komt Bram geen steek verder. Maar hij laat zich niet van het kastje naar de muur sturen. En zo komt hij met zijn klacht bij ons terecht.

    Over het postkantoor kan ik als Nationale ombudsman geen klachten behandelen. De RDW heeft het postkantoor ingehuurd om namens de RDW kentekenregistraties uit te voeren. Daarom richt ik mij tot de RDW. In een reactie laat de RDW mij weten dat het niet de verantwoordelijkheid is van postkantoormedewerkers om bij een verzoek om schorsing een burger te wijzen op de minimale schorsingsperiode voor de wegenbelasting. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat de RDW verantwoordelijk blijft voor goede informatievoorziening. Daarom vraag ik aan de RDW om op dit punt hun werkinstructies aan medewerkers van het postkantoor aan te passen. En ik verzoek om het betaalde schorsingsbedrag aan Bram terug te betalen. Inmiddels heb ik twee positieve berichten ontvangen. Bram krijgt zijn geld terug. Nog beter vind ik het dat de RDW de werkinstructie voor baliemedewerkers bij het postkantoor gaat aanpassen. Voortaan wijst Tante Pos mensen erop dat tijdens een schorsing alleen geen motorrijtuigenbelasting wordt geheven, wanneer de schorsing minstens drie maanden duurt. Zo weet je tenminste waar je aan toe bent.

    * Om privacyredenen is de naam veranderd