Overheidswerkgever behandelt klacht zorgvuldig

Brief
14 juni 2022

Een werknemer dient een klacht in bij de Nationale ombudsman over haar ex-werkgever. Het gaat om een overheidswerkgever. De werknemer voelt zich niet gehoord en niet erkend in het werk dat zij heeft verzet. Zij voelt zich onheus bejegend en vraagt de Nationale ombudsman om na te gaan of haar klacht hierover correct is behandeld door haar ex-werkgever.

De klacht hangt samen met een arbeidsconflict. Hierover loopt ook een procedure bij de rechter. De ombudsman stelt zich in dit soort zaken terughoudend op. Hij mengt zich niet in de arbeidskwestie, maar beoordeelt of de klacht behoorlijk is behandeld. Hij kijkt daarbij naar de gevolgde procedure en de manier waarop de klacht is onderzocht.

De werknemer vindt dat niet alle bewijsstukken zijn meegenomen in de afhandeling van de klacht. Verder vindt de werknemer dat haar ex-werkgever niet eerlijk is over de gang van zaken. Volgens de werknemer heeft het ook te lang geduurd voordat haar klacht in behandeling is genomen.

De klacht is behandeld door een klachtencommissie. Deze heeft geadviseerd om de klacht ongegrond te verklaren. De ombudsman laat zich niet uit over de gedragingen van deze commissie, maar toetst of het redelijk is dat de werkgever het advies van de commissie overneemt.

Volgens de ombudsman heeft de commissie voldoende onderzoek gedaan naar de klacht. De standpunten van de betrokkenen en ook de door werknemer ingediende informatie zijn meegewogen. Bij de klachtbehandeling zijn de verschillende onderdelen van de klacht van werknemer gewogen en beoordeeld. De ombudsman vindt daarom dat het bestuursorgaan het advies van de commissie in alle redelijkheid heeft kunnen overnemen. Ook stelt de ombudsman vast dat de klacht binnen de daarvoor geldende termijn in behandeling is genomen.

Publicatienummer
2022/0116