Nabestaanden en geld

Overlijden, 4 financiële begrippen uitgelegd

Op deze pagina

  Een vrouw met blond krullend haar staat in haar keuken en kijkt uit het raam. In haar hand heeft ze een mok.

  Als in uw omgeving iemand overlijdt, komt er een hoop op u af. Bijvoorbeeld zaken die met geld te maken hebben. Hieronder leggen we vier veelvoorkomende termen aan u uit.

  1. Erfbelasting

  Als u een erfenis krijgt, moet u soms erfbelasting betalen. De Belastingdienst stuurt u binnen vier maanden na het overlijden een brief daarover. Daarin staat hoe aangifte erfbelasting moet worden gedaan en wanneer de aangifte binnen moet zijn. Maar: niet altijd hoeft u erfbelasting te betalen. Informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

  2. Overlijdensuitkering AOW

  Als iemand met een AOW-pensioen overlijdt, hebben de nabestaanden in sommige gevallen recht op een eenmalige overlijdensuitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkering uit. Op de website van de SVB vindt u meer informatie, onder andere over aan wie de overlijdensuitkering wordt overgemaakt.

  3. Anw nabestaandenuitkering

  De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is bestemd voor weduwen of weduwnaars met kinderen tot 18 jaar. Of voor weduwen en weduwnaars die arbeidsongeschikt zijn. De overleden echtgenoot of partner moet verzekerd zijn geweest voor de Anw. De overheid zorgt met deze uitkering ervoor dat u als nabestaande een basisinkomen hebt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering uit. Meer informatie vindt u bij de SVB. Daar kunt u ook de Anw nabestaandenuitkering aanvragen.

  4. Verklaring van erfrecht

  In een verklaring (akte) van erfrecht staat of een overledene een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen zijn. En ook wie van de erfgenamen de nalatenschap mag afhandelen. Een notaris maakt de verklaring op. De verklaring is belangrijk omdat diverse instanties u als erfgenaam erom kunnen vragen. Zoals de Belastingdienst (als het gaat om belastingteruggave), pensioenfondsen, banken en verzekeraars. In sommige gevallen kan het maanden duren voordat u een verklaring van erfrecht binnen hebt. Hier vindt u meer informatie.

  Komt u er niet uit met de Belastingdienst of de SVB? Dien dan online een klacht in bij ons of bel gratis met 0800 – 33 55 555. De Nationale ombudsman staat voor u klaar.