Brief Belastingdienst verwijst minder digitaal vaardigen niet meer naar website (update december 2018)

Nieuwsbericht
Close up foto van de handen van een ouder iemand die een brief schrijft

Mensen die een papieren formulier willen bestellen voor het aanvragen van een voorlopige aanslag, verwijst de Belastingdienst in zijn brief hierover niet langer naar de website. De Belastingdienst gaat de brief aanpassen en verwijst hen voortaan naar de telefonische helpdesk voor het aanvragen van het formulier. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen drong aan op de aanpassing naar aanleiding van een klacht.

De Belastingdienst is het met de ombudsman eens dat het niet handig is mensen die een papieren formulier willen, door te verwijzen naar een digitale omgeving. Het betreft immers doorgaans minder digitaal vaardigen die met zo'n verwijzing niet geholpen zijn. De Belastingdienst bekijkt nu gelijk of in andere brieven hetzelfde speelt. Mocht dat het geval zijn, dan past de Belastingdienst die brieven ook aan.

Van Zutphen stelt het op prijs dat de Belastingdienst deze noodzakelijke maatregelen neemt en daarmee rekening houdt met het perspectief van de niet digitaal vaardige burger. Dit sluit ook aan op zijn Ombudsvisie op digitalisering waarin hij uitgangspunten formuleert die van belang zijn voor de overheid die digitaliseert.

Update december 2018

De Belastingdienst heeft de brief waarin de dienst schrijft geen voorlopige aanslag op te leggen aangepast. Voortaan staat er een telefoonnummer in waarop mensen die hun voorlopige aanslag niet online kunnen wijzigen een papieren formulier kunnen bestellen. De Nationale ombudsman is hier blij mee, omdat dit de toegankelijkheid van de Belastingdienst voor minder digitaal vaardigen ten goede komt.