Brief Belastingdienst verwijst minder digitaal vaardigen niet meer naar website

Close up foto van de handen van een ouder iemand die een brief schrijft

Mensen die een papieren formulier willen bestellen voor het aanvragen van een voorlopige aanslag, verwijst de Belastingdienst in zijn brief hierover niet langer naar de website. De Belastingdienst gaat de brief aanpassen en verwijst hen voortaan naar de telefonische helpdesk voor het aanvragen van het formulier. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen drong aan op de aanpassing naar aanleiding van een klacht.

De Belastingdienst is het met de ombudsman eens dat het niet handig is mensen die een papieren formulier willen, door te verwijzen naar een digitale omgeving. Het betreft immers doorgaans minder digitaal vaardigen die met zo'n verwijzing niet geholpen zijn. De Belastingdienst bekijkt nu gelijk of in andere brieven hetzelfde speelt. Mocht dat het geval zijn, dan past de Belastingdienst die brieven ook aan.

Van Zutphen stelt het op prijs dat de Belastingdienst deze noodzakelijke maatregelen neemt en daarmee rekening houdt met het perspectief van de niet digitaal vaardige burger. Dit sluit ook aan op zijn Ombudsvisie op digitalisering waarin hij uitgangspunten formuleert die van belang zijn voor de overheid die digitaliseert.