Hebt u als woonwagenbewoner een klacht over de gemeente? Wat kunt u doen?

Nieuwsbericht
Foto van een woonwagen

De Nationale ombudsman ontving verschillende klachten en signalen van woonwagenbewoners over het tekort aan standplaatsen binnen hun gemeente. Woonwagenbewoners hebben een eigen cultuur waarbij het wonen in een woonwagen essentieel is. De ombudsman is vorig jaar een onderzoek gestart naar woonwagenbewoners en standplaatsen.

Onderzoek van de Nationale ombudsman

Woonwagenbewoners hebben een eigen culturele identiteit. Deze eigen culturele identiteit moet beschermd worden. Dat volgt uit belangrijke internationaal- en Europeesrechtelijke verdragen. Er moeten in ieder geval voldoende standplaatsen zijn voor woonwagenbewoners. De ombudsman heeft voor zijn onderzoek een meldpunt geopend voor woonwagenbewoners om hun ervaringen te horen. En hij heeft onderzocht hoe gemeenten omgaan met de vraag van woonwagenbewoners om in een woonwagen te mogen wonen.

Conclusie van de Nationale ombudsman

De ombudsman concludeert dat gemeenten en de Rijksoverheid te weinig rekening houden met de culturele identiteit van woonwagenbewoners. De ombudsman doet aan de overheid een aantal aanbevelingen. Hij vindt het belangrijk dat gemeenten onderzoeken hoeveel standplaatsen er nodig zijn. Daarnaast vindt hij dat gemeenten het standplaatsenbeleid in overeenstemming moeten brengen met de mensenrechten van woonwagenbewoners. De ombudsman vindt dat de Rijksoverheid de gemeenten hier ook op moet wijzen.

Heeft u ook een klacht over de manier waarop uw gemeente omgaat met woonwagenbewoners? Dien daarover eerst een klacht in bij de gemeente.

Wat mag u van de gemeente verwachten? 

  • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de klacht.

  • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt op korte termijn contact met u op om uw klacht te bespreken. Hij laat weten wat hij met uw klacht doet.

  • De gemeente rondt de klachtbehandeling – tenzij anders met u is afgesproken – af met een brief aan u. De gemeente rondt de klachtbehandeling af binnen zes weken na het indienen van de klacht.

Wat levert het indienen van een klacht u op? 

  • Met een klacht vertelt u de gemeente dat u niet tevreden met de manier waarop zij u behandelt. In een brief, telefoongesprek of persoonlijk gesprek kan u uitleggen wat u dwars zit. De gemeente krijgt de kans daarop te reageren.

  • Het is belangrijk dat u aangeeft wat u hoopt te bereiken met de klacht. De gemeente kan aangeven of zij iets voor u kan betekenen.

  • Uw klacht is een belangrijk signaal voor de gemeente over hoe woonwagenbewoners de handelwijze van de gemeente ervaren. Dit geeft haar informatie over hoe het standplaatsenbeleid er uit moet zien.

Wat als u het niet eens bent met de reactie van de gemeente?

U kunt contact opnemen met de Nationale ombudsman. Wij bespreken dan met u of de ombudsman u kan helpen. De ombudsman kan soms helpen om het gesprek met de gemeente op gang te helpen en kan de gemeente wijzen op de aanbevelingen uit zijn rapport. De ombudsman kan de gemeente niet dwingen om u een standplaats te geven.