Op deze pagina

  De Nationale ombudsman helpt mensen op weg als zij vastlopen bij de overheid. En we starten zelf onderzoeken. Bijvoorbeeld als er veel klachten over een bepaald onderwerp zijn. De Nationale ombudsman is onafhankelijk.

  Welk soort klachten?

  Als we een vraag of een klacht binnenkrijgen, bekijken we eerst of we deze mogen behandelen. Gaat het wel over de overheid? En, gaat het over de manier waarop de instantie haar werk doet? We mogen bijvoorbeeld geen klachten over de regering of over wetten behandelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat een instantie eerst zelf de kans krijgt om het probleem op te lossen. Daarom behandelen we een klacht alleen als iemand éérst geprobeerd heeft er samen met een instantie uit te komen.

  Tussenbeide komen, bemiddelingsgesprek of onderzoek

  Als wij met een klacht aan de slag gaan, kunnen we verschillende dingen doen.

  • Tussenbeide komen: voor een snelle oplossing zetten wij een zogenoemde interventie in. We vragen aan de overheidsinstantie of er een oplossing mogelijk is. Of we vragen of er op korte termijn actie kan worden ondernomen. Maar er kunnen ook andere redenen zijn om voor deze aanpak te kiezen. In geval van spoed bijvoorbeeld. Of als er al veel contact is geweest met de overheidsinstantie zonder merkbaar resultaat.
  • Bemiddelingsgesprek: we praten met u en de overheidsinstantie waarover u een klacht hebt. Op deze manier proberen wij het contact tussen u en de instantie te verbeteren. Dit gesprek is vrijwillig.
  • Onderzoek met oordeel: hierbij komen zowel u als de overheidsinstantie (schriftelijk) aan het woord. Na het onderzoek schrijven we in een brief of in een rapport ons oordeel en aanbevelingen. Rapporten zijn  openbaar en anoniem, dus zonder namen van personen erin. Van brieven maken we een samenvatting die op onze website komt. Soms is de brief ook openbaar. Ook dan zorgen we ervoor dat u niet herkenbaar bent.

  Onderzoek uit eigen beweging

  De Nationale ombudsman kan ook een onderzoek doen uit eigen beweging. Daarin mogen wij veel doen. De overheidsinstantie moet bijvoorbeeld meewerken aan het onderzoek en ook voor getuigen is het verplicht om mee te werken.

  Effect van het oordeel van de Nationale ombudsman

  Overheden hechten veel waarde aan het oordeel van de Nationale ombudsman. Ze nemen bijna altijd onze adviezen over. Maar de Nationale ombudsman is geen rechter. Onze uitspraken zijn niet bindend, wat wil zeggen dat niemand zich eraan hoeft te houden. Een overheidsinstantie bepaalt zélf welke gevolgen het oordeel van de Nationale ombudsman heeft. Door te zorgen voor zorgvuldige onderzoeken, overtuigende beoordelingen en rapporten, heeft de Nationale ombudsman wel gezag. En kunnen zijn oordelen zorgen voor verandering bij overheden.