Gezondheidsverklaring

Hebt u een vraag voor het CBR over de gezondheidsverklaring voor uw rijbewijs? Kunt u het CBR telefonisch alleen niet bereiken? Of wilt u blijven autorijden met een verlopen rijbewijs? Op deze pagina helpen wij u verder.

Man neemt papieren door, laptop staat op bureau

Mijn vraag gaat over

 • De beslissing van het CBR duurt erg lang

  Het CBR kan vragen om medische verklaringen van een arts om te bepalen of u mag rijden. Hebt u deze verklaringen op tijd opgestuurd naar het CBR? Maar duurt het lang voordat u de beslissing van het CBR ontvangt? Dat is vervelend, zeker als uw rijbewijs binnenkort verloopt of al is verlopen.

  Het kan lang duren voordat het CBR beslist, nadat zij uw medische verklaring hebben ontvangen. Soms wel tot twaalf weken of nog langer. U kunt contact opnemen met het CBR om te vragen hoe ver zij zijn met uw aanvraag. Of u bekijkt dit zelf online, bij MijnCBR. Hiervoor hebt u uw DigiD-gegevens en een sms-code nodig.

  Duurt het te lang, of krijgt u geen contact met het CBR? Dan kunt u ook een klacht indienen bij het CBR zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CBR? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het CBR

  Als het CBR u niet rijgeschikt verklaart, mag u niet rijden. Bent u het niet eens met de beslissing van het CBR? Dan kunt u een herkeuring aanvragen of bezwaar maken bij het CBR.

  Bij een herkeuring kunt u een nieuw onderzoek door een andere arts laten doen. Dit onderzoek betaalt u zelf. Het CBR neemt dan opnieuw een beslissing. Als u het ook dan niet eens bent met het CBR, kunt u bezwaar maken bij het CBR. U kunt ook de herkeuring overslaan en meteen bezwaar maken. Let op dat u op tijd een herkeuring aanvraagt of bezwaar maakt.

  Bent u het niet eens met beslissing van het CBR op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechter. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Bij het Juridisch Loket kunt u om advies vragen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik vind de kosten van het medisch onderzoek te hoog

  Moet u gekeurd worden voor uw rijbewijs, en hebt u daarvoor medisch onderzoek laten doen? En bent u het niet eens met de kosten voor dit onderzoek? Dat is vervelend, zeker als u de rekening misschien niet kunt betalen.

  Het CBR kan niets doen aan de kosten van het medisch onderzoek. Hebt u een vraag over de rekening, dan kunt u die stellen aan de arts of de instelling waar u gekeurd bent. Komt u er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de keuringsarts of de instelling. Ook kunt u een melding maken bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa bepaalt de tarieven voor een keuringsarts of medisch specialist. Het CBR en de Nationale ombudsman behandelen hierover geen klachten.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik kan het CBR telefonisch niet bereiken

  Probeert u het CBR te bellen? Bijvoorbeeld om te vragen hoe ver ze met een aanvraag zijn? Maar is de wachttijd te lang en krijgt u niemand te spreken? Dat is vervelend.

  U kunt ook online bekijken wat de status is van uw aanvraag. Hiervoor logt u met uw DigiD-gegevens en een sms-code in bij MijnCBR. Geeft dat u niet genoeg informatie? Dan kunt u het contactformulier invullen bij het CBR. Het CBR neemt dan (bij voorkeur) telefonisch contact met u op. Duurt het te lang, of krijgt u toch geen contact met het CBR? Dan kunt u ook een klacht indienen bij het CBR zelf.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het CBR? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555