Digitale post

Waar gaat uw vraag of klacht over?

Hebt u een vraag voor de Belastingdienst over de digitale post? Bijvoorbeeld over het verdwijnen van de blauwe envelop? Of over de Berichtenbox op MijnOverheid? Op deze pagina helpen wij u verder.

Man leest digitale post op een tablet

Mijn vraag gaat over