Armoede in Caribisch Nederland

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman heeft drie onderzoeken gedaan naar armoede in Caribisch Nederland.

  Waarom deze onderzoeken?

  Sinds 2010 zijn Bonaire, Saba en St. Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland. Samen vormen zij Caribisch Nederland. Dit gebied lijkt vaak vergeten te worden terwijl problemen, vooral op het terrein van armoede, enorm groot zijn. De Nationale ombudsman behandelt sinds het ontstaan van Caribisch Nederland klachten over rijksoverheidsinstanties op de eilanden. Sinds 2012 behandelt hij ook klachten over de lokale overheidsinstanties, oftewel de openbare lichamen. De afgelopen jaren kregen zij tijdens hun bezoeken veel signalen over (verborgen) armoede in Caribisch Nederland. Armoede is een belangrijk onderwerp voor de Nationale ombudsman. Daarom heeft de ombudsman een serie van onderzoeken gedaan naar armoede in Caribisch Nederland. De onderzoeken richtten zich op armoede onder de volgende doelgroepen:

  1. ouderen (AOV-gerechtigden)
  2. jongvolwassenen
  3. alleenstaande ouders

  Wat wordt onderzocht?

  De Nationale ombudsman wilde inventariseren tegen welke knelpunten verschillende groepen burgers op financieel vlak aanlopen en wat hierbij de rol van de overheid is. Eind 2022 komt de gezamenlijke visie van de Nationale- en de Kinderombudsman op armoede in Caribisch Nederland uit.

   

  Stand van zaken

  Armoede en schuldenproblematiek onder ouderen in Caribisch Nederland

  Status onderzoek

  Dit onderzoek is afgerond.

  Onderzoeksstappen

  • april 2019 – juli 2019: interviews met ouderen in Caribisch Nederland en gesprekken met hulpverleners, instanties en experts en analyse
  • 10 september 2019: Publicatie van het rapport 'Oog voor ouderen in Caribisch Nederland'. 

  Stand van zaken

  Armoede en schuldenproblematiek onder jongvolwassenen in Caribisch Nederland

  Status onderzoek

  Dit onderzoek is afgerond.

  Onderzoeksstappen

  Stand van zaken

  Armoede en schuldenproblematiek onder alleenstaande ouders en hun kinderen in Caribisch Nederland

  Status onderzoek

  Dit onderzoek is afgerond.

  Onderzoeksstappen