Armoede in Caribisch Nederland

Op deze pagina

  Tekstpagina

  De Nationale ombudsman doet een serie onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland.

  Waarom dit onderzoek?

  Sinds 2010 zijn Bonaire, Saba en St. Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland. Samen vormen zij Caribisch Nederland. Dit gebied lijkt vaak vergeten te worden terwijl problemen, vooral op het terrein van armoede, enorm groot zijn. De Nationale ombudsman behandelt sinds het ontstaan van Caribisch Nederland klachten over rijksoverheidsinstanties op de eilanden. Sinds 2012 behandelt hij ook klachten over de lokale overheidsinstanties, oftewel de openbare lichamen. De afgelopen jaren kregen zij tijdens hun bezoeken veel signalen over (verborgen) armoede in Caribisch Nederland. Armoede is een belangrijk onderwerp voor de Nationale ombudsman. Daarom doet de ombudsman een serie van onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland. De onderzoeken richten zich op armoede onder de volgende doelgroepen:

  1. ouderen (AOV-gerechtigden)
  2. jongvolwassenen
  3. alleenstaande ouders

  Wat wordt onderzocht?

  De Nationale ombudsman wil inventariseren tegen welke knelpunten verschillende groepen burgers op financieel vlak aanlopen en wat hierbij de rol van de overheid is.

  Stand van zaken

  Armoede en schuldenproblematiek onder ouderen in Caribisch Nederland

  Status onderzoek

  Dit onderzoek is afgerond.

  Onderzoeksstappen

  • april 2019 – juli 2019: interviews met ouderen in Caribisch Nederland en gesprekken met hulpverleners, instanties en experts en analyse
  • 10 september 2019: Publicatie van het rapport Oog voor ouderen in Caribisch Nederland.

   

  Stand van zaken

  Armoede en schuldenproblematiek onder jongvolwassenen in Caribisch Nederland

  Status onderzoek

  Dit onderzoek loopt.

  Onderzoeksstappen

  • 10 december 2019: opening onderzoek
  • december 2019 – juni 2020: interviews, gesprekken met instanties, experts en hulpverleners en analyse
  • zomer 2020: verwachte publicatie rapport