Toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman doet een onderzoek naar de toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

  Waarom dit onderzoek?

  Het aantal mensen met problematische schulden is al jaren hoog en daalt niet. Maar het aantal mensen dat met 'een schone lei' uit de schuldhulpverlening kwam, daalde in vijf jaar tijd met bijna 7000. Het aantal mensen dat via een minnelijke traject van de gemeente schuldenvrij werd, bleef ongeveer gelijk. Maar voor de wettelijke schuldsanering, via de rechtbank, melden steeds minder mensen zich aan. Dat vindt de Nationale ombudsman zorgelijk, omdat de wettelijke schuldsanering voor een grote groep mensen de laatste strohalm is om uit de financiële ellende te komen.

  Wat wordt onderzocht?

  De Nationale ombudsman wil daarom weten hoe het mensen vergaat bij wie het niet is gelukt om schulden in het minnelijke traject op te lossen. Weten zij de weg naar de wettelijke schuldsanering te vinden? Tegen welke problemen lopen zij aan bij hun aanvraag? En wat als die wordt afgewezen?

   

  Stand van zaken

  Toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp)

  Status onderzoek

  Dit onderzoek loopt. Het wordt naar verwachting op 11 juni 2020 afgerond met een rapport.

  Onderzoeksstappen

  • 23 januari: opening onderzoek en oproep om mee te doen met het onderzoek
  • Eind februari: beëindigen oproep i.v.m. voldoende respons
  • februari - maart: interviews met deelnemers en gesprekken met hulpverleners, instanties en experts
  • april - mei: analyse en schrijven rapport
  • 11 juni: verwachte publicatie rapport