Archief

Rapport

2009/232

Verzoekster ontving van de gemeente een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand. De sociale recherche van de gemeente verrichtte een fraudeonderzoek naar verzoekster in relatie tot haar uitkering en nodigde verzoekster telefonisch uit voor een…
Rapport

2009/231

Verzoekster en haar partner wilden een kind uit het buitenland adopteren. Na aanmelding bij de SAV, stuurde deze stichting hen informatie over de procedure en verzocht hen om € 900 te betalen voor de voorlichtingsbijeenkomsten. Verzoekster en haar partner…
Rapport

2009/230

Verzoeker ontving een beschikking van het CJIB wegens een snelheidsovertreding. Naar aanleiding daarvan vroeg hij de foto van de snelheidsovertreding telefonisch op bij het regionale politiekorps Groningen. Hem werd toen meegedeeld dat hij eerst een kopie…
Rapport

2009/229

De dochter van verzoekers werd verdacht van bedreiging. Naar aanleiding van deze verdenking nam een ambtenaar van het politiekorps Brabant Zuid-Oost telefonisch contact op met de dochter. Zij was door dat telefoontje van streek. Verzoekers klagen erover…
Rapport

2009/228

Een van verzoekers honden is overleden nadat hij in de bosjes in een park iets had gegeten, vermoedelijk uitwerpselen van een drugsgebruiker. De politie is, onder leiding van de officier van justitie, een onderzoek gestart, omdat er meer honden waren die…
Rapport

2009/227

Bij de Informatiehuishouding Radicalisering (hierna: IHH), een project van de gemeente Amsterdam dat is gericht op het tegengaan van radicalisering, kwam een melding over verzoeker binnen. De IHH ging vervolgens bij de politie Amsterdam-Amstelland na of…
Rapport

2009/226

Verzoekster kocht in februari 2007 een nog te bouwen woning in een nieuwbouwwijk in de gemeente Aalsmeer. De nieuwe woningen in die wijk zijn in de loop van 2009 opgeleverd. Het bestemmingsplan voorzag in de bouw van een scholencomplex op het terrein dat…
Rapport

2009/225

Op aanvraag van de voormalig echtgenote van verzoeker heeft de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven een financiële tegemoetkoming toegekend ten behoeve van hun jonge kind, omdat voor de commissie aannemelijk was geworden dat het kind slachtoffer was…
Rapport

2009/224

Verzoeker is in een korte periode diverse keren in zijn auto gecontroleerd door de politie Kennemerland, waarbij hem een aantal bekeuringen zijn gegeven. Verzoeker is hiertegen in bezwaar en beroep gegaan, waarbij de rechter hem in vier gevallen in het…
Rapport

2009/223

Verzoeker had een langdurige zakelijke relatie met Staatsbosbeheer. Hij zou het zogenoemde boomkroonpad hervestigen. Verzoeker klaagt erover dat SBB onvoldoende dan wel onjuiste informatie over zijn contacten met een andere organisatie aan hem heeft…