Archief

Rapport

2009/243

Verzoeksters zijn twee besloten vennootschappen. Zij verzochten de Belastingdienst/Holland-Midden te participeren in een akkoord met alle schuldeisers om hun schulden te saneren. De Belastingdienst weigerde dit. Verzoeksters gingen in beroep bij de…
Rapport

2009/242

In juni 2006 nam het LBIO de inning van de kinderalimentatie over van verzoekster, dit omdat haar ex-echtgenoot zijn betalingsverplichting niet nakwam. Hierna ondernam het LBIO diverse pogingen om tot inning te komen; deze hadden maar ten dele resultaat.…
Rapport

2009/241

Verzoekers waren fiscale partners. Zij vroegen de Belastingdienst in november 2008 hun aanslagen over 2006 aan te passen omdat zij de inkomsten uit de eigen woning in de aangifte per abuis aan de minst-verdienende van hen beiden hadden toegerekend waardoor…
Rapport

2009/239

Verzoekster ontving van een gemeente een bijstandsuitkering. Naar aanleiding van anonieme telefonische meldingen stelde de gemeente onderzoek in naar samenwoning. Dit leidde tot de aanhouding en verhoor van verzoekster en bezoek aan haar woning.…
Rapport

2009/238

Verzoeker C. is een Bosnische busmaatschappij die samen met verzoeker E. uit Amsterdam, eveneens een busmaatschappij, een lijndienst tussen Nederland en Bosnië exploiteert. Tijdens een inspectie van de bus van verzoeker C. constateerde de Inspectie voor…
Rapport

2009/237

Verzoekster ontving voor haar kinderen kinderopvangtoeslag. De uitbetaling van deze toeslag werd per december 2008 door de Belastingdienst/Toeslagen stopgezet in verband met een onderzoek naar fraude bij het gastouderbureau waar verzoekster gebruik van…
Rapport

2009/236

De echtgenoot van verzoekster kwam op het terras bij hun woning ernstig ten val. Verzoekster, van beroep arts, belde 112 voor een ambulance. Enkele minuten later arriveerden twee ambulancebroeders te plaatse. Verzoekster was hevig geëmotioneerd en in…
Rapport

2009/235

Verzoekers vader, M.M. Rost van Tonningen, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de voormannen van de NSB, heeft op 6 juni 1945 na twee dagen gevangenschap onder Nederlands gezag een einde aan zijn leven gemaakt. Al heel snel doken er geruchten op…
Rapport

2009/234

Dossiernummer: 2009.00098 Samenvatting Verzoeker klaagt er, mede namens een van de twee ontwerpers van het aan de Waalkade geplaatste kunstwerk 'Het Labyrinth', over dat de gemeente Nijmegen geen overleg heeft gevoerd over het gebruik van het kunstwerk…
Rapport

2009/233

Kinderen van verzoekers (10 en 13 jaar oud) zijn in het kader van ots en uithuisplaatsing gedurende 9 weken in een time out project in Frankrijk geplaatst. Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam had ouders niet van te voren hierover geïnformeerd. Verzoekers…