Affaire kinderopvangtoeslagen: overzicht Nationale ombudsman

Op deze pagina

  In 2014 zette de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag stop bij 235 gezinnen, omdat er sprake was van 'mogelijk misbruik'. De Nationale ombudsman concludeerde in zijn rapport Geen powerplay maar fairplay dat dit gebeurde zonder dat dossiers goed waren onderzocht en zonder oog voor de ernstige gevolgen voor een grote groep ouders.

  De ombudsman heeft de Belastingdienst onder andere aanbevolen om de gedupeerden excuses aan te bieden en tegemoetkoming te bieden voor het aangedane leed. Naar aanleiding van het rapport zegde de staatssecretaris van Financiën toe om de aanbevelingen uit het rapport op te volgen. Ook maakte hij in een brief aan de Tweede Kamer zijn excuses aan de Kamer en de betrokken ouders voor de werkwijze van de Belastingdienst/Toeslagen bij het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2014.

  De Nationale ombudsman blijft compensatie- en reparatiemaatregelen kinderopvangtoeslag nauwlettend volgen.

  Monitor klachtbehandeling hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  De Nationale ombudsman is op 1 november 2020 gestart met de monitor klachtbehandeling hersteloperatie kinderopvangtoeslag. In de monitor volgt de ombudsman de behandeling van de klachten die burgers vanaf 1 november 2020 bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen indienen. Gedurende de looptijd van de hersteloperatie zal de Nationale ombudsman de klachtbehandeling monitoren en daarover periodiek rapporteren aan de staatssecretaris van Financiën en aan de Eerste en Tweede Kamer.

  Op 25 mei 2021 heeft de Nationale ombudsman de eerste rapportage van de monitor gepubliceerd. Op 11 oktober 2021 is de tweede rapportage van de monitor uitgekomen.

  In de monitoring doet de ombudsman geen uitspraken over individuele situaties van burgers. Als een burger zich benadeeld voelt door de Belastingdienst kan hij hierover een individuele klacht bij de ombudsman indienen.

  Vragen en klachten over kinderopvangtoeslag

  Hebt u een vraag voor de Belastingdienst over kinderopvangtoeslag? Is uw toeslag bijvoorbeeld stopgezet? Of moet u geld terugbetalen?
  Op deze pagina helpen wij u verder.