Nationale ombudsman blijft compensatie- en reparatiemaatregelen kinderopvangtoeslag nauwlettend volgen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Kinderen bij de kinderopvang

  De Nationale ombudsman vindt het positief dat de staatssecretaris van Financiën de problemen van gedupeerde ouders met terugwerkende kracht wil oplossen. Hij waardeert het dat niet alleen de CAF-gedupeerden worden gecompenseerd, maar dat ook onredelijk harde terugvorderingen uit het verleden worden herzien en gerepareerd.

  De uitvoering van de ambitieuze maatregelen vergt een enorme inspanning van de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen).

  Reinier van Zutphen: "Het komt er nu op aan dat gedupeerde ouders daadwerkelijk krijgen waar zij recht op hebben." Daarover belde hij met staatssecretaris Van Huffelen (Financiën). Om de afspraken die zij maakten te bevestigen, stuurde hij een brief.

  Meedenken over proces

  De ombudsman denkt mee met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de wijze van benaderen van de gedupeerde ouders. Hij zal erop aandringen dat Toeslagen de (mogelijk) gedupeerden actief en volledig informeert, dat er persoonlijk contact mogelijk is en dat Toeslagen de aanvragen behoorlijk afhandelt. De ombudsman zal niet zijn goed-/of afkeuring over de werkwijze geven. Wel deelt hij zijn expertise op het gebied van klachtbehandeling, zodat de Belastingdienst de gedupeerden zorgvuldig kan benaderen.

  Weg naar Nationale ombudsman blijft open

  Mocht het zo zijn dat gedupeerde burgers ervaren dat zij onbehoorlijk zijn bejegend, dan is het van belang dat niet alleen juridische procedures openstaan. Zij kunnen zich ook wenden tot de Nationale ombudsman met hun klacht.  De ombudsman zal de uitvoering van de maatregelen voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag de komende jaren nauwlettend blijven volgen. Over de uitvoering zal hij regelmatig met de staatssecretaris spreken.

  Wat vooraf ging

  In 2014 zette de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag stop bij 235 gezinnen, omdat er sprake was van 'mogelijk misbruik'. Dit zonder dat de dossiers goed waren onderzocht en zonder oog voor de ernstige gevolgen voor een grote groep bonafide ouders, concludeerde de ombudsman in zijn rapport Geen powerplay maar fair play.

  Naar aanleiding van het rapport zegde de staatssecretaris van Financiën toe om de aanbevelingen uit het rapport op te volgen. Ook maakte hij in een brief aan de Tweede Kamer zijn excuses aan de Kamer en de betrokken ouders voor de werkwijze van de Belastingdienst/Toeslagen bij het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2014.

  Bijlagen

  Brief Staatssecretaris Van Huffelen inzake maatregelen gedupeerden kinderopvangtoeslag (pdf, 21.88 kB)