Statia moet daad bij woord voegen en sneller reageren

Nieuwsbericht
man op kantoor aan de telefoon

Het openbaar lichaam Statia moet zich voornemen om veel beter met de burgers te communiceren. Dit schrijft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan het openbaar lichaam. De ombudsman behandelde vier klachten.

Ze zijn alle vier gegrond omdat het openbaar lichaam niet reageerde op de klachten en de behandelingsduur dus veel te lang was.

Sinds december 2016 heeft het openbaar lichaam Statia nieuw beleid voor de behandeling van klachten. Daarin belooft het onder meer om sneller op klachten van burgers te reageren.

De ombudsman gaat er dan ook van uit dat het openbaar lichaam de kwesties alsnog oppakt. Hij neemt eind maart 2017 contact op met het openbaar lichaam of de afspraken inmiddels zijn nagekomen.