Veteranen wachten op Defensie

Op deze pagina

  Column
  Vrouw schrijft een brief

  Mevrouw Van Dooren* is de weduwe van een verzetsmilitair. Zij ontvangt hierdoor een nabestaandenpensioen van het Ministerie van Defensie. Begin 2014 schrijft ze namens een aantal nabestaanden van verzetsmilitairen een brief aan het Ministerie van Defensie. Ze wil graag met de minister in gesprek over de gevolgen van een besluit over het nabestaandenpensioen. Maar dan hoort ze heel lang niks.

  Sinds 2013 is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. Als onafhankelijke Veteranenombudsman behandelen we klachten van veteranen over overheid - en niet-overheidsinstanties. Per jaar krijgen we zo'n 150 klachten. Een groot deel van die klachten gaat over het Ministerie van Defensie.

  Mevrouw Van Dooren schakelt uiteindelijk de Veteranenombudsman in om haar te helpen. Wij sturen haar klacht door naar Defensie. Na een aantal keer rappelleren vindt er in januari 2015 dan toch een gesprek plaats tussen mevrouw Van Dooren en Defensie. Vervolgens laat het gespreksverslag weer lang op zich wachten.

  Mevrouw Van Dooren is niet de enige die vindt dat het te lang duurt voor zij een reactie krijgt van Defensie. Meneer Bergman* laat de Veteranenombudsman weten dat hij ontevreden is over het verloop van zijn reïntegratietraject bij Defensie. Wij sturen zijn klacht in juni 2015 ter behandeling door aan Defensie. Ruim een half jaar later vindt de hoorzitting over zijn klacht plaats. Dat is in ieder geval iets, maar hiermee is zijn klacht helaas, tot op de dag van vandaag, nog niet opgelost.

  De Veteranenombudsman ziet een rode draad in de klachten die hij ontvangt over het Ministerie van Defensie. Ze doen lang over het behandelen van klachten. Te lang wat ons betreft. Daarom start de Veteranenombudsman een onderzoek naar de klachtbehandeling van Defensie. We willen weten of er sprake is van een structureel probleem. Zodat de kwaliteit van de klachtbehandeling kan verbeteren.

  * Gefingeerde naam