Welke taken heeft de Veteranenombudsman?

De Veteranenombudsman heeft vier taken. Ten eerste behandelt hij klachten van veteranen. Dit zijn klachten over organisaties die een taak uitvoeren voor veteranen, zoals zorginstellingen. Het kan gaan om overheidsorganisaties, maar ook om organisaties die geen overheid zijn. Ten tweede kan de Veteranenombudsman zelf een onderzoek starten. Ten derde adviseert de Veteranenombudsman de regering en het parlement. Ten vierde controleert de Veteranenombudsman de klachtbehandeling bij organisaties die taken uitvoeren voor veteranen.