Welk gezag/macht heeft de Nationale ombudsman?

Oordelen en adviezen van de Nationale ombudsman zijn niet bindend. Dit betekent dat een overheidsorganisatie niet verplicht is om naar ons oordeel te luisteren. Wij kunnen de organisatie daar niet toe dwingen. Toch nemen overheden ons advies bijna altijd over.

De Nationale ombudsman heeft namelijk geen macht, maar wel veel gezag. Dit betekent dat de overheid veel waarde hecht aan ons oordeel. De overheid weet dat wij zorgvuldig onderzoek doen naar de feiten. Wij brengen leesbare rapportages uit met een goed onderbouwde en overtuigende beoordeling. De overheid vindt ons oordeel daarom heel belangrijk.