Wat zijn overheidsinstanties?

De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid. Hieronder vallen bijna alle overheidsinstanties: ministeries, waterschappen, provincies, gemeentes, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de politie. Ook particuliere instellingen met een overheidstaak, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), vinden wij een overheidsorganisatie.