Wat doet de Kinderombudsman?

Organisaties controleren

De Kinderombudsman helpt de rechten van kinderen en jongeren te beschermen. De Kinderombudsman controleert of de Nederlandse overheid zich houdt aan de kinderrechten. Hij controleert dit ook bij organisaties die geen overheid zijn, zoals scholen, kinderopvang, jeugdzorginstanties en de gezondheidszorg.

Kinderen adviseren

De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen. De Kinderombudsman vertelt kinderen en jongeren hoe ze dit alleen of met een groep kunnen doen.

Onderzoek

De Kinderombudsman doet eigen onderzoek naar overtreding van kinderrechten. Hij kan ook een onderzoek beginnen als er klachten binnenkomen over individuele gevallen.

Parlement en organisaties adviseren

De Kinderombudsman adviseert gevraagd en ongevraagd het parlement en organisaties. Hij probeert blijvende oplossingen te vinden voor problemen die met kinderrechten te maken hebben.

Positie van kinderen verbeteren

De Kinderombudsman maakt kinderen, jongeren, hun ouders, scholen, de overheid en instanties bewust van kinderrechten. Het is belangrijk dat iedereen weet dat er kinderrechten zijn en wat deze inhouden. Zo verbetert hij blijvend de positie van kinderen en jongeren in Nederland.

Op www.kinderombudsman.nl vindt u meer informatie over wat de Kinderombudsman doet en wat hij voor u kan doen.