Wanneer kunnen veteranen een klacht indienen over de minister?

Veteranen kunnen een klacht indienen als zij vinden dat de minister niet aan zijn plichten aan veteranen voldoet. Het gaat om plichten rondom materiƫle zorg, maatschappelijke ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg. Veteranen kunnen ook een klacht indienen als zij vinden dat de minister hen op een verkeerde manier behandelt.