Waarom is er een aparte Kinderombudsman?

Kinderen en jongeren hebben een speciale positie. Ze kunnen minder gemakkelijk voor hun rechten opkomen. Ze hebben weinig invloed op beslissingen over hun leefomstandigheden. Als iemand hen onrecht aandoet, kunnen ze niet zelf naar een rechter stappen. Daarom hebben de Verenigde Naties (VN) In 1989 het Kinderrechtenverdrag opgesteld waarin de kinderrechten staan.