Kost het geld om de ombudsman in te schakelen?

Nee, het inschakelen van de Nationale ombudsman is gratis. Er worden geen kosten bij u in rekening gebracht.