Kost het geld om de ombudsman in te schakelen?

Nee, het inschakelen van de Nationale ombudsman kost u niets.