Rapportbrief: Zorginstituut Nederland schakelt te snel een deurwaarder in

Rapportnummer
Rapportbrief
Rapport

Een man heeft een betalingsregeling afgesproken met Zorginstituut Nederland voor een openstaand bedrag aan premie voor zijn zorgverzekering in België. Hij betaalt maandelijks een bedrag van € 50 aan het Zorginstituut. Tegen het einde van de betalingsregeling gaat er iets mis met de automatische incasso. Het Zorginstituut stuurt vervolgens voor de betaling van de laatste twee bedragen afzonderlijke brieven naar de man. Door problemen met de postbezorging in België ontvangt de man slechts de betalingsherinneringen voor één van de bedragen. Hij betaalt het bedrag meteen. Het Zorginstituut schakelt vervolgens een deurwaarder in voor de inning van het laatste bedrag van € 50. De deurwaarder legt uiteindelijk beslag op het inkomen van de man en brengt daarvoor extra kosten in rekening. Het Zorginstituut erkent uiteindelijk achteraf dat het persoonlijk contact had moeten opnemen met de man alvorens een deurwaarder in te schakelen.

Instantie: Zorginstituut Nederland

Klacht:

deurwaarder ingeschakeld om een openstaand bedrag van € 50 aan verdragsbijdrage - één termijn van een afbetalingsregeling - bij verzoeker te innen, waardoor hij hoge incassokosten moest betalen.

Oordeel:
Gegrond