Rapportbrief: Belastingdienst waarborgt vermindering dwangbevelkosten na vermindering belastingaanslag

Rapport

Dit onderzoek is in december 2019 heropend 


De Nationale ombudsman ontving een signaal dat de Belastingdienst niet zou waarborgen dat de dwangbevelkosten, waarvan de hoogte gekoppeld is aan de hoogte van de aanslag, worden verlaagd als de aanslag wordt verminderd. De Belastingdienst zou zijn werkproces niet zo hebben ingericht dat de Belastingdienst zelf zorgt voor verlaging van de dwangbevelkosten maar het aan de belastingplichtige laat om hierover contact op te nemen. En als de belastingplichtige dat niet doet, dan zou deze ten onrechte te hoge dwangbevelkosten betalen. Onderzoek door de ombudsman wees uit dat de Belastingdienst wel degelijk een werkproces heeft ingericht waarmee gezorgd wordt voor een automatische of handmatige correctie van de dwangbevelkosten na vermindering van de belastingaanslag. De Nationale ombudsman heeft naast het ontvangen signaal geen andere signalen en klachten ontvangen waaruit zou blijken dat mensen ten onrechte, te hoge, dwangbevelkosten betalen. De Nationale ombudsman heeft daarom besloten het onderzoek naar aanleiding van de ontvangen klacht te beëindigen.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

Belastingdienst waarborgt niet dat na vermindering van het bedrag van de aanslag ook de dwangbevelkosten ambtshalve (handmatig of automatisch) worden verlaagd.

Oordeel:
Niet gegrond
Publicatienummer
Rapportbrief