2018/071 OM heeft niet geprobeerd te voorkomen dat in beslag genomen geluidsapparatuur werd vernietigd

Rapportnummer
2018/071
Rapport

De politie heeft geluidsapparatuur van verzoeker in beslag genomen vanwege geluidsoverlast. Verzoeker heeft het Openbaar Ministerie (OM) meerdere malen gevraagd om teruggave van de apparatuur. Ook heeft verzoeker beklag bij de rechter ingesteld. Vervolgens heeft de rechter teruggave van de apparatuur gelast. Daarna heeft verzoeker het OM meerdere malen gevraagd om teruggave van de apparatuur. Uiteindelijk werd verzoeker meegedeeld dat de apparatuur was vernietigd.

Verzoeker klaagt erover dat het OM niet heeft (proberen te) voorkomen dat zijn in beslag genomen geluidsapparatuur werd vernietigd.

Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat vier van de vijf in beslag genomen voorwerpen al waren vernietigd toen de rechter hiervan teruggave gelastte. Dit was anders ten aanzien van het vijfde voorwerp; dat was vernietigd nadat de rechter teruggave hiervan had gelast. Nu de rechterlijke last tot teruggave niet is uitgevoerd en zelfs is overgegaan tot vernietiging van het vijfde voorwerp waardoor de last ook nooit meer kan worden uitgevoerd, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman het vereiste van betrouwbaarheid geschonden.

Vereiste van betrouwbaarheid, niet behoorlijk.

De Nationale ombudsman geeft de minister van Justitie en Veiligheid in overweging om het OM en Domeinen te laten overleggen over het vergoeden van de vervangingswaarde van het vijfde voorwerp aan verzoeker.

Instantie: Openbaar Ministerie (parket Noord-Nederland)

Klacht:

niet heeft (proberen te) voorkomen dat verzoekers in beslag genomen geluidsapparatuur werd vernietigd

Oordeel:
Gegrond