Wijkondersteuningsteam mocht melding doen bij Jeugdbeschermingsplein

Rapport

Een vader deelt gezamenlijk de zorg van zijn dochter met de moeder. Afspraken hierover staan in een ouderschapsplan. Vanuit de gemeente – waar de moeder al hulp van krijgt - wordt de vader gevraagd om mee te werken aan een mediation-traject. De gemeente wil de verstoorde communicatie over de afspraken uit het ouderschapsplan tussen de ouders vlot trekken.

Het lukt niet om tot een afspraak te komen. Vanwege de zorgen over de situatie van de dochter, doet de gemeente een melding bij het Jeugdbeschermingsplein. De vader wordt hierover per e-mail ingelicht. Hij voelt zich hierdoor overvallen en vraagt om een toelichting. De gemeente zegt dat dit in het meldformulier voldoende helder is omschreven. Wel kan hij telefonisch contact opnemen als er nog vragen zijn over de procedure. De vader is het niet eens met deze werkwijze en dient een klacht in bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman toetst de klacht aan het vereiste van 'evenredigheid'. Dit houdt in dat de gemeente een middel kiest om haar doel te bereiken dat niet onnodig ingrijpt in het leven van de burger en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel.

De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk en ook professioneel dat de gemeente de melding heeft doorgezet naar het Jeugdbeschermingsplein. Het doen van een melding is maatwerk en wordt ingegeven door de professionele inschatting van betrokken hulpverleners. Het is immers in het belang van een kind dat signalen over zijn situatie snel bij de juiste instantie terecht komen. Op de bijeenkomst bij het Jeugdbeschermingsplein komen verschillende professionals, ouders en soms het kind bijeen om te overleggen over de situatie en een knoop door te hakken over het vervolg.

De Nationale ombudsman vindt wel dat dit proces zorgvuldig moet gebeuren en ziet het belang van persoonlijk contact. De melding is vaak het begin van een proces dat kan eindigen met het opleggen van een maatregel door de kinderrechter. Maar ook kan een melding op zich veel impact hebben op ouders omdat hun opvoedcapaciteiten ter discussie worden gesteld.

Instantie:

Klacht:

Een meneer klaagt over de wijze waarop gemeente heeft gehandeld in de procedure voorafgaand en tijdens de melding aan het Jeugdbeschermingsplein. Hij vindt dat de gemeente onvoldoende met hem heeft gecommuniceerd over de melding. Zo heeft de gemeente nagelaten om hem in een persoonlijk gesprek op de hoogte te brengen van de melding.

Oordeel:

Niet gegrond