Als de overheid niet thuis geeft

Rapport

De overheid voldoet tijdens huisuitzettingen van gezinnen niet aan haar mensenrechtelijke en kinderrechtelijke plichten. Zo doet de overheid te weinig om huisuitzettingen te voorkomen en houdt zij zich niet aan de verplichting dat huisuitzettingen niet tot dakloosheid mogen leiden. Daarnaast zorgt zij niet voor 'betekenisvolle consultatie' om een huisuitzetting te voorkomen en om alternatieve huisvesting te zoeken. Ook zorgt de overheid niet voor voldoende rechtsbescherming, waaronder inclusieve toegankelijke informatieverstrekking.  We hebben de minister voor Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening én de Colleges van B&W een aantal aanbevelingen gedaan voor verbetering.

Betaalachterstanden en overlast

Het onderzoek richt zich op huisuitzettingen van gezinnen in kwetsbare situaties. Het gaat om huisuitzettingen die plaatsvinden als gevolg van een betaalachterstand, overlast en sluiting van een pand op grond van de zogenaamde Wet Damocles, waardoor gezinnen op straat belanden. Na publicatie van dit rapport stellen we nog een onderzoek in naar huisuitzettingen als gevolg van renovatie- en sloopprojecten.