Verwachtingen van de overheid

Start onderzoek huisuitzetting gezinnen bij sloop en nieuwbouw of renovatie

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Gezin (man, vrouw en kind) in een leeg huis met verhuisdozen.

    De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman gaan onderzoek doen naar de knelpunten voor gezinnen als hun huis gesloopt of vernieuwd gaat worden en ze daardoor (dreigen) hun huis (te) worden uitgezet. Het gaat om de vraag wat deze gezinnen vanuit de mensenrechtelijke en kinderrechtelijke verplichtingen van de overheid mogen verwachten.

    In 2022 onderzochten de ombudsmannen al de knelpunten die kwetsbare gezinnen ervaren als zij (dreigen) hun huis uit (te) worden gezet. Dat onderzoek richtte zich op gezinnen die vanwege betalingsachterstanden, overlast of (verdenking van) criminele activiteiten hun huis uit moeten. Het onderzoek resulteerde begin dit jaar in het rapport Als de overheid niet thuis geeft. Daarin stond dat de huisuitzettingen in deze situaties niet altijd aan mensen- en kinderrechtelijke verplichtingen voldoen. Tijdens dat onderzoek bleek dat gezinnen ook problemen hebben als zij door sloop en nieuwbouw of grootschalige renovatie hun huis uit moeten. De ombudsmannen hebben besloten dit apart te onderzoeken.

    Met dit nieuwe onderzoek willen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in kaart brengen wat de knelpunten voor volwassenen en kinderen zijn bij sloop/nieuwbouw en grootschalige renovatie en wat zij daarbij van de overheid mogen verwachten. Naar verwachting wordt het onderzoek in het najaar van 2023 afgerond.