Domeinen Roerende Zaken geeft onvoldoende informatie

Rapport

Een man koopt een auto bij Domeinen Roerende Zaken (hierna: Domeinen). Als hij thuiskomt, ziet hij een aantal afdekkappen van de motor in de kofferbak liggen.

De man vindt dat de auto hierdoor niet aan zijn verwachtingen voldoet. Hij vindt dat Domeinen in zijn verkoopcatalogus had moeten opnemen dat de afdekkappen niet onder de motorkap zaten, maar in de achterbak lagen.
De man wil van de koop af. Domeinen vindt dat de man aan de koop is gebonden. De man dient bij mij een klacht in. Ik doe er onderzoek naar.

Ik weet dat Domeinen sinds de start van de coronapandemie alleen nog (volledig) digitale veilingen doet. Voorafgaande aan een bieding kan een geïnteresseerde bieder de auto niet (meer) op het terrein van Domeinen bekijken.
Uit mijn onderzoek blijkt dat Domeinen ervan op de hoogte was dat de afdekkappen in de kofferbak lagen. Domeinen maakte er ook een foto van. Echter, Domeinen plaatste die foto niet in haar verkoopcatalogus. De man kon er dan ook niet van op de hoogte zijn.

Ik ben het met de man eens dat het hier gaat om informatie die voor een geïnteresseerde koper van belang kan zijn. Domeinen had daarom in haar verkoopcatalogus aandacht moeten geven aan de afdekkappen. Domeinen is dan ook tekortgeschoten in haar informatieverstrekking. Ik vind de klacht op dit punt dan ook gegrond. Ik vind het onterecht dat Domeinen de koop niet wilde ontbinden. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingen is het met mij eens en laat Domeinen de koop ontbinden. Hij kan dat doen, want hij is verantwoordelijk voor Domeinen.

Ik zie dat Domeinen in haar verkoopcatalogus de laatste tijd foto's van zowel de ruimte onder de motorkap, als van de kofferruimte plaatst. Dan heeft deze klacht dat ook opgeleverd.