Domeinen verstrekte voldoende informatie over auto van buiten de EU

Brief
21 december 2022

Een man koopt bij Domeinen een auto van buiten de EU. Achteraf blijkt dat er nog een (dure) keuring voor de auto nodig is. Als hij dit had geweten, dan had hij de auto niet gekocht. Hij dient een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij vindt dat Domeinen niet alle gegevens heeft opgenomen in de kavelomschrijving. Hij vraagt om een compensatie voor de door hem gemaakte kosten.

Domeinen laat voor auto's van buiten de EU standaard een RDW-rapport opmaken voor de verkoop van de auto. Domeinen heeft niet letterlijk alle informatie uit het RDW-rapport in de kavelomschrijving opgenomen. De informatieverstrekking door Domeinen was in zoverre niet volledig.

Toch vindt de ombudsman dat de man had kunnen begrijpen dat er nog een keuring voor de auto nodig was. Dit volgt uit de gegevens die wél in de kavelomschrijving staan. Bij twijfel had het op de weg van de man gelegen om hier nader onderzoek naar te doen. Zo had hij contact met Domeinen kunnen opnemen. Ook verwijst hij naar een website waaruit hij had kunnen afleiden dat er nog een keuring moest plaatsvinden. En hij kocht als autohandelaar vaker auto's bij Domeinen. Hij kon daardoor op de hoogte zijn van de verschillende begrippen uit de kavelomschrijving en de te volgen procedures.

De ombudsman ziet geen aanleiding om Domeinen te vragen nog eens naar de zaak te kijken en te bekijken of een compensatie mogelijk is.