Ongelijke toegang tot de energietransitie

Rapport

De Nationale ombudsman krijgt steeds meer signalen van burgers die moeilijk rond kunnen komen als gevolg van de gestegen energiekosten. Het kabinet heeft voor mensen die maximaal 120% van het minimum verdienen een energietoeslag ingesteld, maar dat is een tijdelijke maatregel. Om de energierekening blijvend te verlagen moeten mensen hun huis energiezuiniger maken. Juist de mensen voor wie dat belangrijk is, kunnen dat vaak niet. Huurders hebben minder zeggenschap over hun woning dan eigenaren. Bovendien krijgen huurders minder informatie over maatregelen om het huis energiezuiniger te maken. Er is daarnaast ook een groep huiseigenaren die niet genoeg geld heeft om maatregelen die het huis energiezuiniger maken te betalen.

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Er zijn grote verschillen in de manier waarop gemeenten deze rol invullen. Niet alle gemeenten hebben zicht op mensen in energiearmoede. Om dat inzicht te krijgen moeten zij weten welke mensen financieel het meest kwetsbaar zijn en welke woningen als eerste moeten worden aangepakt. Daarnaast bereikt informatie over de mogelijkheden om woningen te verduurzamen niet iedereen. Regelmatig wordt het als een technische aangelegenheid gebracht waardoor de transitie wat meer op afstand komt te staan in de hoofden van burgers. Bovendien is de informatie soms ingewikkeld geschreven of is de website zo gemaakt dat het lastig is om de goede informatie te vinden.

De No beveelt aan om de drempel te verlagen om gebruik te kunnen maken van voorzieningen voor de energietransitie, zodat voorzieningen voor iedereen in gelijke mate bereikbaar worden. Daarnaast waarschuwt de No dat alle aandacht voor de inkomensondersteuning niet in de weg moet staan van oplossingen op de lange termijn zoals beter isoleren. Tot slot doet de No de aanbeveling om te evalueren en te monitoren of de aanpak bij de energietransitie de juiste mensen bereikt.