Opmerking door politieagent is niet discriminerend

Rapport

Een man werd door de politie aangehouden na een melding. Een man klaagt over de bejegening door de politie tijdens zijn aanhouding en zijn verblijf op het politiebureau. Hij klaagt er in het bijzonder over dat een agent tegen hem heeft gezegd: "je woont hier al dertig jaar en je weet niet eens waar je duim zit". Door die opmerking en wat er verder die dag gebeurde, voelde de man zich gediscrimineerd.

De ombudsman heeft de klacht van de man onderzocht. De precieze bewoordingen die de politieagent heeft gebruikt, staan niet vast. Wel is voldoende komen vast te staan dat de politieagent met zijn opmerking aanhaakte bij wat de man had gezegd, te weten dat hij al dertig jaar in Nederland woonde. En dat de opmerking werd gemaakt omdat de man bij het afnemen van vingerafdrukken in plaats van zijn duimen, zijn pinken gaf.

Dat de man zich niet goed behandeld voelde die dag door de politie en dat hij deze gebeurtenissen daarom betrekt bij het gevoel dat hij gediscrimineerd werd, kan de ombudsman begrijpen. De politie oordeelde namelijk eerder zelf al dat de medische zorg op het politiebureau onvoldoende was. Maar gezien de inhoud van de opmerking van de politieagent en het gesprek dat aan de opmerking voorafging tussen de politie en de man, oordeelt de ombudsman dat er geen sprake was van een discriminerende opmerking door de politieagent. De klacht over discriminatie door de politie en in het bijzonder door de politieagent is daarom ongegrond. Wat er verder die dag gebeurde, geeft geen aanleiding om daar anders over te denken.

Wel vindt de ombudsman dat de politie zijn klacht hierover beter had moeten behandelen.