Openbaar Ministerie en politie informeren burger onvoldoende over tipgeversprocedure

Rapport

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking aan burgers als het Openbaar Ministerie (OM) in strafzaken een financiële beloning uitlooft aan tipgevers. Hierbij gaat het om de situatie waarin het OM aan de burger een financiële beloning in het vooruitzicht heeft gesteld voor informatie die leidt tot de opheldering van zeer ernstige misdrijven of de opsporing en aanhouding van (voortvluchtige) verdachten of veroordeelden.

De Nationale ombudsman vindt het van belang dat de informatieverstrekking aan burgers over de tipgeversprocedure goed geregeld is. Dit betekent dat het OM en de politie aan de burger algemene informatie / uitleg moeten geven over de inrichting van de tipgeversprocedure, over de rol van de betrokken instanties en over welke informatie zij wel of niet kunnen delen en waarom dit zo is. Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn als ze met het oog op een financiële beloning in een strafzaak een tip (willen) geven.

De Nationale ombudsman begrijpt dat opsporingsonderzoeken een afgeschermd karakter hebben. De ombudsman heeft er begrip voor dat het OM en de politie daarom geen informatie kunnen delen met burgers over de inhoud van lopende opsporingsonderzoeken.

De Nationale ombudsman constateert echter dat er ook geen actieve algemene informatieverstrekking plaatsvindt naar de burger toe over de inrichting van de tipgeversprocedure. Het valt de Nationale ombudsman op dat vooral het afgeschermde karakter van opsporingsonderzoeken voor het OM en de politie de boventoon voert om in de tipgeversprocedure geen informatie met burgers te delen. Terwijl algemene informatie over het proces volgens de ombudsman los staat van de informatie over de inhoud van opsporingsonderzoeken. Het gaat dan informatie over hoe de tipgeversprocedure is vormgegeven en wat er binnen dat proces in zijn algemeenheid met een ingediende tip gebeurt. Zij moeten ook weten dat zij procedurele mogelijkheden hebben als zij vinden dat zij in aanmerking komen voor een beloning.

De Nationale ombudsman vindt dat zowel burgers als het OM en de politie er bij gebaat zouden zijn als aan de voorkant (bijvoorbeeld bij de bekendmaking van de beloning of het indienen van een tip) meer informatie aan burgers wordt verstrekt over de procedurele aspecten van de tipgeversprocedure. Dit gebeurt volgens de ombudsman nu nog onvoldoende. De ombudsman roept het OM en de politie daarom op om de informatieverstrekking aan burgers te verbeteren.