Politie treedt woning binnen voor hulpverlening zonder vereiste machtiging

Rapport

De politie was een woning binnen gegaan van een vrouw die langdurig in het buitenland verbleef. Dit gebeurde omdat een buurvrouw haar zorgen over de vrouw bij de politie had gemeld. De buurvrouw had de vrouw al een tijd niet gezien en was bang dat haar misschien iets was overkomen. Die buurvrouw had zelf geen contact met de vrouw en wist daarom niet dat ze in het buitenland verbleef.

De politieagenten die op de melding afkwamen spraken de buurvrouw en nog twee andere buren, zij probeerden de vrouw te bereiken via een telefoonnummer, via familie en vrienden en informeerden bij de KMar of ze mogelijk bij familie in het buitenland zat. Dit alles leverde niets op. Omdat de politiemedewerkers vreesden dat de vrouw misschien in hulpeloze toestand in huis lag, besloten ze de woning binnen te gaan door aan de achterkant een ruitje in te slaan. Omdat de bewoonster niet thuis was, troffen de agenten niets vreemds aan.

Toen de vrouw later uit het buitenland terug was gekomen, diende zij bij de politie een klacht in. In reactie op haar klacht oordeelde de klachtencommissie van de politie dat de politieagenten voor het betreden van de woning een zorgvuldige afweging hadden gemaakt en dat de klacht daarom ongegrond was. De politie mag immers zonder toestemming van de bewoner en zonder machtiging van de officier van justitie het huisrecht schenden door een woning binnen te gaan als dat dringend noodzakelijk is om hulp te verlenen.

De vrouw was het hier niet mee eens en diende daarover een klacht bij de Nationale ombudsman: enkele buren wisten waar zij verbleef en dat was ook bij de woningcorporatie bekend. De ombudsman oordeelde dat de klacht gegrond was wegens strijd met het behoorlijkheidsvereiste dat grondrechten van burgers moet worden gerespecteerd. Als een bewoonster al enkele maanden niet is gezien, dan is dat doorgaans geen reden om zonder machtiging acuut een woning te betreden en daarmee het huisrecht van de bewoonster te schenden. Er is in die situatie nog genoeg tijd om een machtiging te halen en/of aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld door navraag te doen bij de woningcorporatie.    

Instantie: Politie

Klacht:

Mevrouw klaagt dat de politie Oost-Nederland zonder haar toestemming en zonder geldige reden haar woning is binnengetreden voor hulpverlening.

Oordeel:

Gegrond