Sociale minima in de knel

Rapport

De overheid moet zorgen dat mensen niet door de ondergrens van het sociaal minimum zakken. Dat gebeurt nu wel. Onder meer door energiearmoede en stijgende prijzen. In de onderzoeken naar sociale minima en niet-gebruik van inkomensvoorzieningen komt de ombudsman steeds dezelfde knelpunten tegen. In de reflectie Sociale minima in de knel benoemt de Nationale ombudsman deze overkoepelende problemen en doet suggesties wat de overheid kan doen om deze op te lossen.

Overkoepelende problemen

 1. Sociaal minimum is niet toereikend
 2. Grote verschillen tussen gemeenten in participatie en bestaanszekerheid
 3. Niet-gebruik van voorzieningen
 4. Moeilijk om uit de armoedeval te komen.
 5. Ingewikkelde wetten en regels en hoge administratieve lasten
 6. Onrealistische inschatting van het doenvermogen van burgers
 7. Gebrek aan geld, tijd en deskundigheid bij gemeentelijke dienstverleners
 8. Afstemmingsproblemen in de keten

Wat kan de overheid doen om de bovengenoemde problemen op te lossen?

 1. Garandeer als Rijksoverheid een toereikend sociaal minimum:
 2. Versterk als gemeenten de sociale participatie
 3. Wees proactief en ga niet-gebruik van voorzieningen tegen
 4. Zorg voor ruimere bandbreedtes en buffers tegen de armoedeval
 5. Verbeter sociale wet- en regelgeving in plaats van meer maatwerk in de uitvoering.