Gemeente handelt onzorgvuldig bij doorsturen van vertrouwelijke informatie

Rapport

Een man vernam dat zijn buurman van de gemeente Amersfoort een vergunning had gekregen voor de bouw van een veranda. Hij was het daar niet mee eens en diende een bezwaarschrift in bij de gemeente. Tijdens de bezwaarprocedure stuurde de man de gemeente een e-mail met extra informatie. Hij wilde niet dat deze informatie bij zijn buurman terechtkwam. Daarom schreef hij erbij dat de informatie vertrouwelijk was. Maar de gemeente stuurde de vertrouwelijke informatie toch door naar zijn buurman.

De man klaagt erover dat de gemeente de vertrouwelijke informatie heeft verstrekt aan zijn buurman. Zonder hem vooraf te waarschuwen of hem de gelegenheid te bieden om de informatie terug te nemen. Als gevolg van het doorsturen van de vertrouwelijke informatie is de verhouding tussen de buurman en meneer Jansen extra geëscaleerd.

De ombudsman vindt dat de gemeente meer rekening had moeten houden met de situatie dat er sprake was van een burenconflict. En daarom de man eerst in de gelegenheid had moeten stellen om de vertrouwelijke informatie terug te nemen. De gemeente had de man vervolgens moeten betrekken bij de beoordeling van zijn verzoek om de informatie vertrouwelijk te behandelen. De gemeente heeft onvoldoende onderzocht of er mogelijkheden waren om aan de bezwaren van de man tegen inzage door zijn buurman tegemoet te komen.