2020/046 Domeinen Roerende Zaken wist gegevens van boordcomputer niet na inbeslagname en voor verkoop van een auto

Rapport

Er was beslag gelegd op verzoeksters auto en op de auto van haar toenmalige echtgenoot, omdat hij werd verdacht van een strafbaar feit. De auto van haar toenmalige echtgenoot is verkocht door Domeinen. Verzoekster stelt dat zij enige tijd later op haar werk werd gebeld door de koper van deze auto. Hij had een vraag over de auto. Volgens verzoekster had de koper haar gegevens in de navigatie/boordcomputer van de auto gevonden. Hij had haar telefoonnummer thuis, haar telefoonnummer op het werk en haar woonadres. Verzoekster vindt dit een schending van haar privacy.

Verzoekster klaagt erover dat Domeinen de navigatie/boordcomputer van de onder haar in beslag genomen auto niet heeft teruggezet naar de fabrieksinstellingen, althans dat Domeinen haar gegevens in de navigatie/boordcomputer niet heeft gewist, alvorens deze auto te verkopen.

De ombudsman overweegt dat in dit geval vaststaat dat het mogelijk is dat het woonadres van verzoekster opgeslagen stond in het navigatiesysteem. Ook staat vast dat de in de navigatie aanwezige gegevens in dit geval niet zijn gewist. Tijdens het onderzoek heeft Domeinen geen duidelijkheid kunnen geven over waarom die gegevens niet zijn gewist. Gelet op het ontbreken van duidelijkheid aan de kant van Domeinen, komt het niet wissen van de gegevens in dit geval voor rekening en risico van Domeinen. Nu niet is gebleken dat Domeinen heeft gezocht naar een oplossing voor het niet wissen van de gegevens zodat werd voorkomen dat gegevens bij een derde terecht zouden kunnen komen, heeft Domeinen het vereiste van maatwerk geschonden.

In algemene zin overweegt de ombudsman dat dit onderzoek laat zien dat het OM en Domeinen onvoldoende hebben bepaald hoe wordt omgegaan met gegevens die (mogelijk) zijn opgeslagen in inbeslaggenomen voorwerpen, wie daarbij welke verantwoordelijkheid draagt en hoe de positie van de beslagene daarbij wordt betrokken. De ombudsman roept Domeinen, het OM en de politie - als ketenpartners in het beslagproces - op om samen om tafel te gaan om afspraken te maken over hoe wordt omgegaan met deze gegevens en wie waarvoor verantwoordelijk is. De ombudsman verwacht dat de keten als geheel verantwoordelijkheid neemt en passende maatregelen treft. Het uitgangspunt hierbij is: voorkomen dat gegevens van een burger bij een derde terechtkomen. De ombudsman wil dat deze kwestie goed geregeld is voor de burger en daarom blijft hij dit onderwerp in 2021 volgen.

Instantie:

Klacht:

Domeinen Roerende Zaken wist gegevens niet van boordcomputer na inbeslagname en voor de verkoop van een auto

 

Oordeel:

Gegrond