2019/012 Jeugdbescherming Gelderland neemt voldoende regie in complexe echtscheidingszaak

Rapport

Verzoekster (transgender-ouder) was verwikkeld in complexe echtscheidingsproblematiek. Zij had al een jaar geen omgang meer met haar kinderen, toen de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) uitsprak. De rechter vond het voor de kinderen belangrijk dat de jeugdbeschermer zou werken aan het contactherstel met verzoekster. De OTS werd een jaar later verlengd, omdat ouders vanwege hun strijd nog steeds niet adequaat over de kinderen communiceerden. Jeugdbescherming kreeg als taak deze patstelling tussen ouders te doorbreken, door de regie te voeren en hulp in te zetten.

Verzoekster klaagde erover dat Jeugdbescherming zich niet heeft gehouden aan de opdracht van de rechtbank. Zo heeft Jeugdbescherming niet genoeg gedaan om de communicatie tussen ouders te verbeteren. Ook de bezoekregeling met verzoeksters zoon kwam maar niet van de grond. Toen de uitvoering van de OTS stagneerde, greep Jeugdbescherming volgens verzoekster onvoldoende in.

Daarnaast voelde verzoekster zich door Jeugdbescherming bij hen op kantoor (indirect) gediscrimineerd. Jeugdbescherming deed namelijk niets als haar ex-partner tijdens gezamenlijke gesprekken discriminerende en kwetsende opmerkingen maakte.

De ombudsman overwoog dat JbGld voldoende regie genomen heeft bij de uitvoering van de OTS. Ook bij het bepalen van de aanpak ging JbGld steeds goed voorbereid en zorgvuldigheid te werk.

Om goed haar taak uit te kunnen voeren, moet Jeugdbescherming een onpartijdige houding innemen ten opzichte van beide ouders. De ombudsman overwoog dat het daarom niet aan de jeugdbeschermer is om een waardeoordeel te geven over vermeende discriminatie. Wel mag verzoekster verwachten dat de jeugdbeschermer tijdens een gesprek de-escalerend optreedt als ontoelaatbare uitingen gedaan worden. Uit gespreksaantekeningen van Jeugdbescherming blijkt dat dit tenminste één keer ook is gebeurd. Hiermee laat Jeugdbescherming zien dat zij weet hoe zij behoorlijk met haar gesprekspartners om moet gaan.

De ombudsman vond de klacht over de onderzochte gedragingen van Jeugdbescherming niet gegrond.

Instantie: Jeugdbescherming Gelderland

Klacht:

bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling over verzoeksters kinderen onvoldoende regie genomen 

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: Jeugdbescherming Gelderland

Klacht:

geweigerd in te grijpen als verzoekster wordt gediscrimineerd door haar ex-partner tijdens de gesprekken met Jeugdbescherming Gelderland.

Oordeel:

Niet gegrond