2017/090 Politie Zeeland-West-Brabant gebruikt wapenstok tegen personen die geen bedreiging vormen

Rapport

Op zondagochtend ontstond er kort voor sluitingstijd, in een café in Oosterhout een vechtpartij. De politie kwam ter plaatse. Een van de politieambtenaren kwam ten val en werd geschopt door een omstander. Hierna werd de situatie grimmiger. Dit was voor de politie aanleiding om assistentie te vragen. Besloten werd om de Klappeijstraat schoon te vegen.

Verzoekers klaagden erover dat de politie de Klappeijstraat had 'schoongeveegd' terwijl de verdachten die betrokken waren geweest bij de vechtpartij, al waren aangehouden. Verder klaagden verzoekers erover dat de politie disproportioneel geweld had gebruikt door veelvuldig met de wapenstok in te slaan op personen die geen enkele bedreiging vormden.

De Nationale ombudsman was van oordeel dat de beslissing van de politie om de Klappeijstraat te ontruimen, aanvaardbaar was. Verder was de Nationale ombudsman van oordeel dat de politie niet had gehandeld in strijd met het vereiste dat grondrechten moeten worden gerespecteerd. Alleen voor wat betreft het geweldsgebruik in een steeg was hij van oordeel dat de betrokken politieambtenaren niet professioneel hadden opgetreden.

Instantie: politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht:

de straat, waaraan het café is gevestigd, 'schoongeveegd' terwijl de verdachten die betrokken waren bij de vechtpartij in het café, reeds waren aangehouden

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht:

gebruik van wapenstok tegen personen die geen enkele bedreiging vormden

Oordeel:

Niet gegrond

Instantie: politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Klacht:

geweldgebruik in de steeg De Wijnsteker

Oordeel:

Gegrond